Dane osobowe

Dlaczego zbieramy Twoje dane i do czego są wykorzystywane?

Informacje, które zbieramy, służą nam do realizacji zobowiązań wobec naszych klientów oraz do świadczenia usług, których od nas oczekują. Obejmuje to również przesyłanie informacji i ofert w celach marketingowych. Wyrażając, za pomocą rejestracji, swoje zainteresowanie naszą ofertą lub składając podanie o przyjęcie do pracy, użytkownik lub kandydat udziela zgody na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w procesie rekrutacji. Dane te są zapisywane i przechowywane w firmie dopiero po udzieleniu przez użytkownika lub kandydata stosownej zgody.
Polityką Darbut jest niepytanie osób ubiegających się o pracę o tzw. dane wrażliwe. Dlatego prosimy nie podawać informacji wrażliwych (takich jak pochodzenie rasowe/etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne/filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, stan zdrowia, życie intymne), kiedy zgłaszasz zainteresowanie naszą ofertą bądź wysyłasz aplikację.
Zawsze staramy się odpowiadać na aplikacje najszybciej, jak to możliwe.

Darbut nie udostępnia Twoich danych osobowych innym podmiotom.

© 2018 Darbut